De aromatische boomgaard in beweging

The Moving Garden is geïnspireerd op de woestenij: een leefruimte die wordt overgelaten aan de vrije ontwikkeling van de soorten die zich daar vestigen. […] Hier komt de taak van de tuinman neer op het interpreteren van deze interacties om te beslissen welk soort ""tuinieren"" hij zal ondernemen. Wat een balans tussen schaduw en licht, wat een arbitrage tussen de aanwezige soorten, met als doel het behouden en vergroten van de biologische diversiteit, een bron van verbazing, een garantie voor de toekomst.

Deze gemoedstoestand zorgt ervoor dat de tuinman meer observeert en minder tuiniert.

Om soorten en hun gedrag beter te begrijpen om hun natuurlijke capaciteiten beter te benutten zonder buitensporige uitgaven van ""tegengestelde energie"" en tijd.

In deze managementdynamiek komt een van de meest opmerkelijke manifestaties van de Tuin in Beweging voort uit de fysieke beweging van soorten op de grond.

Deze snelle en spectaculaire beweging betreft kortcyclische kruidachtige soorten – eenjarige planten, tweejarige planten (klaprozen, korenbloemen, niello's, nigella's, vingerhoedskruid, toortsen, mignonette, enz.) – die verdwijnen zodra hun zaden zich vormen.

Ze verschijnen opnieuw dankzij terreinongevallen – omgewoelde grond – overal waar zaden, verspreid door de wind, dieren en mensen, erin slagen te ontkiemen.